Bepaal de beste contractvorm
voor uw medewerker

Hoe werkt het?

Onder de inlenersbeloning vallen de volgende elementen

Wij gaan uit van de CAO voor uitzendkrachten uitgegeven door de Nederlandse Bond van Bemiddeling- en Uitzendondernemingen (NBBU). Hierbij wordt de inlenersbeloning gehanteerd. De inlenersbeloning is er op gericht dat de medewerker hetzelfde salaris ontvangt als de medewerkers binnen uw organisatie die dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Inlenersbeloning is wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen de medewerker en personeel met rechtstreeks dienstverband tegen te gaan. 

 • Bruto uurloon conform de schaal waarin de payrollmedewerker is ingedeeld
 • ATV / ADV
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • Initiële loonsverhogingen, zoals bij de inlener bepaald
 • Onkostenvergoedingen
 • Periodieken.

* U kunt er voor kiezen om de CAO voor Uitzendkrachten te hanteren of de CAO Kappers. 

FASE 1+2

(Oproepcontract)

Met uitzendbeding

 • U kunt de (payroll) medewerker 103 gewerkte weken inzetten.
 • Stem de werkuren perfect af op het werkaanbod.
 • U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren, geen kosten bij onwerkbare dagen en/of ziekte.
  Opzegtermijn van 0 tot 14 kalenderdagen.

FASE 1+2

(Detacheren)

zonder uitzendbeding

 • Detacheren in fase 1+2, meer continu├»teit en binding met de (payroll)medewerker.
 • Opzegtermijn kan worden gehanteerd of worden uitgesloten.
 • Duur en het aantal overeenkomsten in fase 1+2 zijn onbeperkt, zolang de maximale termijn van 103 gewerkte weken niet overschreden wordt.

FASE 3

(Detacheren)

met / zonder ziekterisico

 • Maximaal 6 contracten in 4 jaar.
 • Geen factuur wanneer de (payroll)medewerker ziek is.
 • verzuimbegeleiding

 • Maximaal 6 contracten in 4 jaar.
 • Lager uurtarief
 • verzuimbegeleiding

CAO

(Bepaalde tijd)

Kappers

 • U kunt de medewerker maximaal flexibel inzetten voor 13 weken.
 • Voorfinanciering van de loonkosten.
 • Gelijkheid tussen uw medewerkers in loondienst en de medewerkers.
 • U bespaart op tijd en kosten van loon- en contractadministratie, accountantskosten, verzekeringen en niet te vergeten ziektekosten.

Maandverloning

(Tijdelijk)

 

 • U betaalt 1x per maand het afgesproken maandtermijn.
 • De medewerker ontvangt elke maand het salaris.
 • De kosten worden beter gespreid over de maanden.
 • Bij ziekte ontvangt u vanaf de 3e ziektedag een creditnota.

Vakantiekrachten

(Tijdelijk)

Kappers

 • Verlonen mag volgens CAO voor Uitzendkrachten 1 juni t/m 31 augustus
 • U kunt de medewerker maximaal flexibel inzetten.
 • Lagere loonkosten