Nieuws

Kies een nieuwsitem

Onderhandelingen CAO

Onderhandelingen voor nieuwe Cao Kappers gestart!

De onderhandelingen voor de nieuwe Cao Kappers zijn gestart! ANKO-leden hebben aangegeven vooral een eenvoudigere en duidelijkere indeling van lonen en functies te willen. Daar maakt de ANKO zich dan ook hard voor tijdens de onderhandelingen met de bonden. 

Wat is er besproken?

De ANKO heeft op 9 november aan de bonden FNV Mooi en CNV Vakmensen laten weten hoe de branche er op dit moment voorstaat en dat bij een nieuwe cao hier rekening mee gehouden moet worden. Ook heeft de ANKO laten weten waar haar wensen liggen en hierbij is rekening gehouden met de input die de ANKO van de leden in de enquete heeft gekregen.
De bonden hebben vervolgens aangegeven waar hun wensen liggen.

Wat verandert er?

In ieder geval is zeker dat er afspraken gemaakt worden over een nieuw loonfunctiegebouw en over de pensioenpremie 2017. Ook worden er afspraken gemaakt over de toekomst van het O&O fonds.

Wanneer vervolg?

De volgende onderhandelingsbijeenkomst is gepland op 29 november.

Bron: Anko